Google

22 Μαΐου 2006

ΠΗΔΑΛΙΟ-Το επίσημο βιβλίο "θεόπνευστων" οδηγιών

-Τί είναι το Πηδάλιο;
Ένα πυκνογραμμένο σύγγραμα 800 σελίδων που περιέχει όλους τους "θείους" κανόνες των αγίων αποστόλων,των οικουμενικών συνόδων και των θείων πατέρων,στους οποίους προσφεύγουν οι κληρικοί για να ασκήσουν τα καθήκοντά τους.Οι οδηγίες που περιλαμβάνει καλύπτουν κάθε πτυχή προσωπικής και κοινωνικής ζωής του κάθε ανθρώπου.Συνεγράφη από τον αγιορείτη μοναχό Νικόδημο.

-Ποιος ο σκοπός του Πηδαλίου;
Αυτό θα φανεί από τους κανόνες που περιλαμβάνει,μικρό δείγμα των οποίων θα δούμε παρακάτω.Επιγραμματικά πάντως,ο σκοπός του δεν μπορεί να είναι άλλος από την επιβολή του σκοταδισμού,της μισαλλοδοξίας και της πολιτιστικής οπισθοδρόμησης των Ελλήνων.Τί λέτε,είστε έτοιμοι να δείτε ορισμένους θεόπνευστους κανόνες;Πάμε...Και προσοχή!Οι κανόνες αυτοί είναι σε ισχύ μέχρι και σήμερα!

Στον κανόνα ΟΖ' της ΣΤ' οικουμενικής συνόδου,η οποία συνήλθε το 691μ.Χ στην Κωνσταντινούπολη ,συνίσταται στους πιστούς να μην πλένονται: "Είναι ανδρείον και σωφρονέστατατον πράγμα το να απέχει τινάς από λουτρά...Η ηδονική εκείνη υγρασία του λουτρού χαυνώνει κι εκθηλύνει το σώμα,και η εν τω λουτρώ γύμνωσις φέρει εις ενθύμησιν την άδοξον εκείνη γύμνωσιν,όπου έπαθε ο Αδάμ μετά την παρακοήν.Και απλώς ειπείν,τα λουτρά άλλο καλόν δεν προξενούσιν,πάρεξ ηδονάς σαρκικάς και φαντασίας ατόπους,έξω μόνον αν λούεται τινάς δι'ανάγκιν ασθενείας" Επομένως,αν δεν αρρωστήσεις,απαγορεύται να λουστείς!

Πάμε στον κανόνα ΚΔ' της ίδιας συνόδου: "Να μην πλησιάζει κανείς εις τα θέατρα,ότι ταύτα κάμνουσιν τους ανθρώπους μοιχούς τελείους". Στην ερμηνεία των αποφάσεων του Νικοδήμου ο Χρυσόστομος συμπληρώνει : "Πομπή του σατανά τα θέατρα".Η εν τοις θεάτροις διατριβή πορνείας,ακολασίας,ασελγείας απάσας έτεκε" .Ο κανόνας ΟΕ',όμως, δεν αφήνει ούτε τη μουσική στο απυρόβλητο,ενώ ο κανόνας ΝΑ απαγορεύει και τους μίμους!Δεν είναι μόνο οι τέχνες στο στόχαστρο!Ο Κανόνας ΛΣΤ' στρέφεται κατά των μαθηματικών και των επιστημόνων(από τη σύνοδο της Λαοδικείας του 364μ.Χ.)

ΠΡΟΣΟΧΗ,ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο Κανόνας Θ' του ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ περιγράφει τις σχέσεις των δύο φύλων στο πλαίσιο της οικογένειας: "Η γυναίκα δεν έχει την άδειαν να αφήνη τον άνδρα της,αλλά καν δέρνη αυτήν εκείνος,πρέπει να υπομένη κι όχι να χωρίζεται,καν την προίκα της εξοδεύη,καν εις άλλας γυναίκας πορνεύη,αυτή πρέπει να καρτερή...Ώστε η μεν γυναίκα,αφήσασα τον άνδρα της μοιχαλίς είναι αν πάρη άλλον,ο δε αφεθείς αυτός άνδρας,αν πάρη άλλην συγωρείται" .Ευλογημένο λοιπόν έργο η εκμετάλλευση,ο ξυλοδαρμός και η υποβάθμιση της γυναίκας!

Προσπερνώ άλλους κανόνες που έχω στα υπ'όψιν μου,για να φτάσω στους αγαπημένους μου!Κανόνας ΙΑ' του Αγίου Ιωάννου του Νηστευτού(μεγάλη η χάρη του): "Η εις ασπασμούς ανδρός ελθούσα και επαφάς,μη μέντοι διαφθαρείσα,το της μαλακίας επιτίμιο δέχεται" . Δηλαδή,γυναίκες προσέξτε:Αν φιλήσετε ή απλώς χαϊδολογηθείτε με άνδρα,χωρίς να έρθετε σε ερωτική επαφή μαζί του,θα τιμωρηθείτε με την ίδια τιμωρία που προβλέπεται για την αυτοϊκανοποίηση("μαλακία")Για να μη μακρηγορήσω,η τιμωρία που προβλέπεται εν συντομία είναι κάποιες προσευχές,κάποιες νηστείες κλπ. που πρέπει να κάνει ο αμαρτήσας για συγκεκριμένο αριθμό ημερών,μηνών,ακόμη και ετών,ανάλογα με την ένταση του προβλήματος.

-Τί είναι όμως η "μαλακία";
Την απάντηση τη δίνει το ίδιο το Πηδάλιο!!!
"Εφθάσαμεν τέλος πάντων και εις την κατάρατον μαλακίαν,ήτις τη σήμερον αληθώς είναι η κοινή και ψυχώλεθρος πανούκλα,που φθείρει και απολλύει τους περισσοτέρους ανθρώπους του κόσμου,και μάλιστα τους αθλίους νέους,κατά της οποίας όσα και να είπη τινάς,έχων σκοπόν να εκριζώση από τον κόσμον τοιούτον φοβερόν και θεομίσητον κακόν,ποτέ δεν ήθελαν νομισθούν μάταια και περιττά"
-Ξέρετε τι παθαίνουν οι άνθρωποι από τη "μαλακία";Για δείτε στο θεόπνευστο Πηδάλιο: "Κιτρινίζουσι,αδυνατεί ο στόμαχός των και να χωνεύσουν δεν ημπορούν,χάνουσι τη φωνήν,χάνουσιν την ευφυίαν και οξύτητα του νοός,χάνουσι τη μνήμη,χάνουσι τον ύπνο με κάποια ταραχώδη ενύπνια,τρέμει το σώμα των,ακολουθεί εις αυτούς αποπληξία,ήτοι ο ταμπλάς...και τέλος γηράσκουσι ογλήωρα και αποθνήσκουσι κακώς"
Όμως το Πηδάλιο προχωρεί ένα βήμα εμπρός και ορίζει και τα είδη της αυτοϊκανοποίησης!!!
"Η μαλακία γίνεται τριών λογιών,ή με το χέρι το ίδιον του ανθρώπου,ή με το χέρι άλλου,ή με το κοπάνισμα και το κτύπημα εις τα μηρία.Δεν πρέπει τούτο να λανθάνει τους Πνευματικούς Πατέρας,ότι η κατάρατος μαλακία προχωρεί και εις τα γυναίκας.Δια τούτο και αυταί πρέπει να κανονίζονται ωσάν οι άνδρες,ίνα μη λέγω και βαρύτερα"

Αμέτρητα παρόμοια θέματα στις 800 πυκνογραμμένες σελίδες καθιστούν αδύνατη μια ολοκληρωμένη κριτική προς το χριστιανικό αυτό σύγγραμα που έχει αναγάγει τη μαλακία σε επιστήμη,και μάλιστα θεολογία...

18 σχόλια:

Manos είπε...

Φίλε,επειδή το έχω μελετήσει αρκετά αυτό το σίχαμα,αυτά που αναφέρεις είναι ένα μηδαμινό μόνο δείγμα των όλων μπουρδολογιών του Πηδαλίου...
Εάν οι χριστιανοί είχαν κάποια έργα "πατέρων" τους υπ'όψιν τους ή αν είχαν διαβάσει το πορνογράφημα που λέγεται παλαιά διαθήκη,μόνο ένας τρελός θα μπορούσε να δηλώσει χριστιανός...

antigoni είπε...

Πράγματι θεόπνευστο!!!Για δείτε λίγο:

"Ο μαλακίαν διαπραξάμενος τεσσαράκοντα ημέρας επιτιμάται,ξηροφαγία διατόμενος και μετανοίας εκάστης ποιών εκατόν"
"Η μαλακία λοίπον είναι μία αμαρτία τόσο μισητή κοντά εις το θεό,ώστε εθανάτωσε δι'αυτήν τον Αυνάν,τον υιόν του Ιούδα..."(ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ)

Υπάρχουν άπειροι και απείρου κάλλους παρόμοιοι κανόνες!(π.χ. οι γυναίκες δεν πρέπει να μιλάνε στην εκκλησία,αλλά να ρωτούν τους άντρες τους μετά στο σπίτι,να μην κόβουν τα μαλλιά τους κλπ κλπ.)Γενικά,αν μια γυναίκα που θέλει να λέγεται σωστή χριστιανή τηρήσει το Πηδάλιο,η όψη της δε θα διαφέρει σε τίποτα από την όψη μιας πιστής μουσουλμάνας!Εξάλλου ίδια μαμά δεν έχουν;Του εβραϊσμού παιδιά και τα δυο!Πώς να μη μοιάζουν!

ΞΥΠΝΑΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΚΛΑΒΟΙ ΤΩΝ ΓΙΑΧΒΕΙΣΤΩΝ!

Ανώνυμος είπε...

Ντροπή Σιωνιστές, απότοκοι του Σατανά, βδελυροί συνωμότες εις βάρος της Ορθοδοξίας, κατ' επαάγγελμα υπονομευτές της του Χριστού της Πίστης της Αγίας, κόρακες του δαιμονικού διαφωτισμού, ασυνάρτητοι Μεροβίγγειοι, αρχαιολιγούρηδες και Χριστιανοκάπηλοι, τέκνα της Σιών. Έννοια σας και έρχεται η Ώρα της Δόξης οπότε και θα καταβαραθρωθείτε στα Τάρταρα της Κολάσεως. Τολμάτε να αμφισβητείτε και το Ιερόν Πηδάλιον, ιερόσυλοι. Θα έρθει όμως η Δευτέρα Παρουσία και όσοι τολμάτε να μην αποδέχεστε την ιερότητα, την αγνότητα και την αυθεντία των ιερών Γραφών (Βίβλου, Πατέρων κλπ) θα εξοστρακιστείτε στο πυρ το εξώτερον (και λίγα θα πάθετε εδώ που τα λέμε). Σπιλώνετε, εβραίοι, και την υπόληψη του Μακαριωτάτου και Τρισενδόξου Αρχιεπισκόπου μας, ο οποίος είναι τόσο προοδευτικός που επιτρέπει ακόμα και στα θήλαια να εισέρχονται εις τους Ιερούς Ναούς ασκεπή και ξεκουκούλωτα (αρκεί να μένουν στον γυναικωνίτη, να μην έχουν έμμηνο ρύση και να μην προκαλούν κοιτώντας τους ανθρώπους). Και για να μην ξεχνιόμαστε, η Ορθοδοξία συγχωρεί και αγαπά ακόμη και τους εχθρούς της εκτός, φυσικά, από τους εγκάθετους της Σιών, δηλαδή όλους εσάς. "Άλλαλα τα χείλη των ασεβών κ.ο.κ.". Ουστ Σιωνιστές!

Ανώνυμος είπε...

Εγώ είμαι πάλι. Κια για να μην ξεχνιόμαστε: Ζήτω το Έθνος!!! Πατρίς - Θρησκεία -Οικογένεια. Ε, ρε Γυάρος που σας χρειάζεται. Σιωνιστές, όλοι σας. Ανάθεμα τρις στη σιωνιστική αυτή σελίδα.

ΜΙΧΑΗΛ είπε...

ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΩΡΑ!
ΟΣΟ ΚΙ ΑΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΑ ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΣΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΕΙΟ, ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΣΙΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ. ΜΕ ΧΑΡΟΠΟΙΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΘΕΡΜΟΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΙΣΤΗΣ.
ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ, ΤΟ ΚΩΔΙΚΑ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ ΚΑΙ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΑΤΑΝΙΣΤΩΝ ΣΤΗ ΓΙΟΥΡΟΒΙΖΙΟΝ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΣΕΛΙΔΑ ΣΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΜΕΝΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΜΑΣ. ΕΙΣΑΙ ΕΝΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΑΡΑΣΙΤΟ, ΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΚΟΛΟΠΕΝΤΡΑ, ΕΝΑΣ ΜΙΣΟΤΡΕΛΟΣ ΚΑΙ ΗΜΙΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΗΣ.Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΣΕ ΣΥΓΧΟΡΕΣΕΙ!

Apollon είπε...

Δεν έχει νόημα να ασχοληθώ με τις αστειότητες ορισμένων γιαχβεϊστών...
Υπογραφή:"Μιχαήλ". Ούτε καν Μιχάλης.Σου αρέσει πολύ αυτό το εβραιογενές όνομά σου ε που το διατηρείς αναλλοίωτο;Κι εσύ ανώνυμε στα ίδια πλαίσια κόβω να κινείσαι!Γαβριήλ,Ιωσήφ,Ματθαίος...ποιος ξέρει τι άλλο;
Στην πατρίδα του Ηράκλειτου,του Πλάτωνα και του Αριστοφάνη,του Αναξίμανδρου και του Αθηναγόρα,του Σωκράτη και του Ομήρου,του Ιπποκράτους και του Πραξιτέλη και τόσων άλλων προγόνων μας δεν έχετε χώρο και θέση.Είστε πολύ λίγοι και πολύ μικροί.-

Ανώνυμος είπε...

Θα ήθελα να συγχαρώ τον Μιχαήλ (Ναι, ναι Μιχαήλ και όχι Μιχάλη, αρχαιολάτρες Σιωνιστές!) γιατί πρόκειται για άνθρωπο θεόππνευστο και φωτισμένο. Το Μιχαήλ, όπως και όλα τα ονόματα σε -ηλ (Γαβριήλ, Ιεζεκιήλ, Ιωήλ, Ιωβήλ, Σαμουήλ κ.α.) είναι μεν εβραϊκής προελέυσεως, έχουν όμως καθαγιαστεί από την του Χριστού την Πίστη την Αγία και έτσι, no problem. Απ' ότι είδα ο συντονιστής αυτής της σελίδας έχει σ΄χεση και με το Rovaniemi την πόλη του παγανιστή και σατανιστή δυτικόφερτου Santa Claous. Ήμαρτον Κύριε. Δεν περίμενα και τίποτα διαφοετικό βέβαια! Και για να μην ισχυρίζεστε ότι κρύβομαι πίσω από την ανωνυμία μου, αφού οι δούλοι του Θεού δεν κρύβονται,
για το γνήσιο της υπογραφής, Κύριλλος

Π είπε...

Γειά στο στόμα σου - πού ήσουν όταν σε χρειαζόμασταν; Σε ένα παλιότερο ποστ μου για τη Bίβλο, στο Gravity, ένας που μας έχει ταλαιπωρήσει (τα είδες!) έγραφε ότι παραβλέπαμε «πως η χριστιανικη διδασκαλια δεν περιοριζεται στα κειμενα της Βιβλου αλλα συμπληρωνεται και απο τους λογους και τα γραπτα των Πατερων της εκκλησιας». Tου είχα απαντήσει ότι «τα μη αιρετικά μεταγενέστερα γραπτά συμπληρώνουν αλλά δεν αντιβαίνουν τα της βίβλου: το να τα συμπεριλάβω μάλλον περισσότερα πολεμοφόδια θα μου παρείχε». Kαλύτερο δείγμα από τον Kανόνα του M. Bασιλείου που παραθέτεις δεν θα μπορούσα να φανταστώ!

Όσο για το περί αυνανισμού, φαίνεται πως αυτοί που τα γράφουν αυτά μαλακίζονται μόνο πνευματικά (είναι δυνατόν;) και δεν έχουν ιδία γνώση. Προσωπικά, για τον πρόωρο θάνατο δεν ξέρω ακόμα, αλλά κατά τα άλλα η πολυετής πείρα μου έχει αποδείξει ότι κανένα πρόβλημα με το στομάχι μου, τη φωνή μου και τα υπόλοιπα που λένε δεν παρουσιάζεται! Στα σοβαρά, τώρα, το απόσπασμα αυτό είναι ένα ελάχιστο δείγμα από μιά γενικότερη μανία των χριστιανών ποιμένων: αφενός τον τρόμο τους απέναντι στη σεξουαλικότητα, αφετέρου την προσπάθεια να χειραγωγήσουν τους ανθρώπους μεταξύ άλλων δημιουργώντας ενοχές και βάζοντας χέρι σε κάθε έκφανση της σεξουαλικότητας, του ό,τι πιο ανθρώπινου, δηλαδή...

YΓ Aυτός ο Mιχαήλ με τα κεφαλαία δεν είναι σάτιρα; τα γράφει σοβαρά αυτά;

μιχαηλ είπε...

ΕΥΓΕ ΚΥΡΙΛΛΕ!
ΕΙΜΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΠΟΥ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ.Ο ΛΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΣ ΝΑ ΣΥΝΤΡΙΨΕΙ ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΔΑΡΟΥΣΕΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.
Υ.Γ.ΟΣΟΙ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΣΑΤΙΡΑ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΑ ΕΝΟΣ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΑΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΒΑΘΙΑ ΝΥΧΤΟΜΕΝΟΙ.

Ανώνυμος είπε...

Σ'ευχαριστώ Μιχαήλ για τα καλά σου λόγια. Καλό είναι σε αυτό το βλάσφημο site να ακούγεται η φωνή της ορθοδοξίας και της ορθοπιστίας.

και για το γνήσιο της υπογραφής, Κύριλλος

Ανώνυμος είπε...

Η καταπολέμηση και ο αφορισμός της σεξουαλικότητας και της αναπαραγωγικής δραστηριότητας του ανθρώπου από τους Χριστιανούς, δεν είναι παρά μία συνέχεια της αντίστοιχης αντίληψης που διακατείχε τους προπάτορες του Χριστιανισμού, Ιουδαίους. Η αντίληψη αυτή οφείλεται στο ότι οι θιασώτες του μονοθεϊσμού και συνακόλουθα της θεοκρατίας, διέγνωσαν από την αρχή ότι η σεξουαλική απόλαυση αλλά και η αναπαραγωγική ικανότητα δίνουν στον άνθρωπο την αίσθηση της πνευματικής ολοκλήρωσης, της ψυχικής ευφορίας και της αυτοδυναμίας σε ότι αφορά την παρουσία του και τη συνέχιση της ύπαρξής του στη γη χωρίς να έχει ανάγκη τον "δημιουργό" και παντοδύναμο Θεό.
Επομένως ήταν αναμενόμενο να προσπαθήσουν να ενοχοποιήσουν τα παραπάνω στοιχεία, να τα ευνουχίσουν και να τα θέσουν στα στεγανά τους για να επιβάλλουν την αναγκαιότητα της θεοκρατίας στον άνθρωπο.
ΜΕΘΟΔΙΟΣ

Rapid_Eye_Movement είπε...

Πραγματικα λυπηρο....Εξαιρετικα λυπηρο....
Λυπηρο το γεγονος οτι ζουμε στο 2007 και επικρατουν αντιληψεις μεσαιωνα...
Ακομα και οταν εχετε μπροστα σας σοιχεια στα οποια ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ αρχιζεται και αραδιαζεται ενα σωρο γενικοτητες και ανουσιοτητες...
επι της ουσιας: μπορει καποιος ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ απο εσας να δικαιολογησει τις ΗΛΙΘΟΤΗΤΕΣ που αναγραφονται στο Πηδαλιο???
Ατομα που εχετε δεχτει ΠΛΥΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ειστε.
Αυτη τη στιγμη που διαβαζετε το παρων σχολιο απο τον υπολογιστη σας, πρεπει να ΜΑΘΕΤΕ οτι το οφειλετε σε ατομα που η ΚΑΛΗ ΣΑΣ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΥΝΗΓΗΣΕ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ...εννοω φυσικα τους επιστημονες(για εσας ειναι ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ που πρεπει να καουν)
Αλλα ξερω οτι ειστε τοσο βαθια νυχτομενοι που οοοτι και να σας πω...
Πραγματικα κριμα γιατι εν μερει φταει η Παιδεια μας, με τα Θρησκευτικα στο γυμνασιο-Λυκειο να ειναι ουσιαστικα 'Χριστιανικα' .
μα ειναι τιτλος ΣΧΟΛΙΚΟΥ βιβλιου Θρησκευτικων : Ο ιησους ειναι η αληθεια'???ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ
ο ιησους ηταν κλασσικος απατεωνας, σαν κ αυτους την 'ιερης' παλαιας διαθηκης... Αφου αναστησε τον Λαζαρο, γιατι δεν αναστησε και καναν αλλο???
σκοταδισμος σε ολο του το μεγαλειο!
ΚΡΙΤΙΚΑΡΕΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!ΞΥΠΝΑΤΕ!!!

PANAGIOTIS είπε...

Είναι πραγματικά πολύ λυπηρό να ζει κανείς στην Ελλάδα μας και να έχει άγνοια από πνευματική ζωή.
Το να απέχει κανείς από την θρησκεία μας είναι τόσο επιζήμιο για τον καθένα μας προσωπικά που μόνο άνθρωποι που έχουν μετανοήσει ειλικρινά και έχουν νεκρώσει τον παλιό τους εαυτό μπορούν να το καταλάβουν. Η κληρονομιά των Ελλήνων είναι τεράστια. Μια κληρονομιά που κανένας λαός στον κόσμο δεν έχει. Λυπάμαι πραγματικά όταν ακούω Έλληνες να κριτικάρουν με άσχημο τρόπο την θρησκεία μας. Αυτό μόνο πτώχεια φανερώνει, βαθιά πνευματική πτώχεια.
Η θρησκεία μας, η μόνη αληθινή θρησκεία – ζωντανή, είναι ο μεγαλύτερος πλούτος για όλους μας εδώ στη χώρα μας. Όλα αν τα χάναμε, εάν κρατήσουμε την παράδοση μας θα έχουμε πολλά περισσότερα από τον κάθε λαό. Ακούω μερικούς να μιλάν για αλλαγές και νέες ιδέες πάνω στο θρήσκευμα … είναι δυνατόν η θρησκεία να αλλάζει με τους αιώνες ; αυτό και μόνο θα ήταν σημάδι κακό. Τι να πω .. μακάρι ο καλός Θεός να μας φωτίζει και να μας καθοδηγεί σε κάθε μας βήμα ..

manios_crete@hotmail.com είπε...

μπορείται να μου πειτε που θα βρω το πηδάλιο απο τυο ηρακλειο κρητης σας γράφω που μπορω να το βρω η τελος πάντων όπου αλού είναι

manios_crete@hotmail.com

ευχαριστω εκ των πρωτερων

Ελεεινός e-Πότης είπε...

φιλε μανιο, εχω ανεβασει το πηδαλιον εδω:
http://rapidshare.com/files/147855952/__928___951___948___945___955___953___959___957_.pdf.html

Παντως, σε οσους δηλωνουν "υπερασπιστες της ορθοδοξιας", δεν σας ειδα πουθενα να αντικρουετε τα λεγομενα του Πηδαλιου με ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ. Αυτο δειχνει την ιδεολογικη σας ηττα.
το να βγαινω κ να γραφω "ζητω η ορθοδοξια και ο κυριος Ιησους" η "ζητω τα πρασινα αλογα", δν αποδεικνειω απολυτως τιποτα.
ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΑΣ ΔΩ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ! Τοτε και μονο τοτε, μπορουμε να αρχισουμε μια σοβαρη συζητηση.
Μεχρι τοτε, μην πλαινεστε επειδη το λεει το πηδαλιον.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητό "Έλλογο ον", νομίζω πως κάνετε παραπληροφόρηση. Το Πηδάλιο δεν γράφει αυτά που γράφετε εσείς. Γράφει συγκεκριμένα:"Ότι ου δει Ιερατικούς, ή κληρικούς, ή Ασκητάς εν βαλανείω μετά γυναικών απολούεσθαι, μηδέ πάντα χριστιανόν λαϊκόν. αύτη γαρ πρώτη κατάγνωσις παρά τοις έθνεσιν. Ει δε τις επί τούτο φωραθείη, ει μεν Κληρικός είη, καθαιρείσθω, ει δε λαϊκός αφοριζέσθω".¨΄Οπως βλέπετε λοιπόν ο συγκεκριμένος κανόνας μιλάει να μην λούζονται μαζί άντρες με γυναίκες και όχι να μην πλένονται οι Χριστιανοί. Τα άλλα είναι προσωπικές απόψεις του Αγ. Νικόδημου. Αν θέλετε να πολεμήσετε κάτι,στο οποίο δεν πιστεύετε είναι δικαίωμά σας, αλλά δεν μπορείτε να ισχυρίζεστε πως υπηρετείτε την αλήθεια, όταν δεν εκθέτετε τα ντοκουμέντα ως έχουν, προς χάρη εντυπωσιασμού.

Ευχαριστώ Χρήστος

Παναγιώτης είπε...

Μόλις διάβασα το "άρθρο" σας.

Δε σας παρεξηγώ γι΄ αυτά που γράψατε.

Τους αμόρφωτους μου είναι πολύ εύκολο να τους δικαιολογώ.

Η δημοσίευση σας αυτή δεν φανερώνει σε καμία περίπτωση κάτι λάθος από πλευράς της Ορθοδοξίας.

Φανερώνει όμως το μίσος που έχετε για την Ορθοδοξία.

Φτάνει να λάβω υπόψη μου ότι είστε ανώνυμος "συγγραφέας" όπως και το μπλογκ που έχετε στα αγαπημένα σας με την επωνυμία "ΔΑΙΜΟΝ".

Επομένος τα λόγια περιττεύουν.

Σας εύχομαι "περαστικά"..

Παναγιώτης

Ανώνυμος είπε...

Θα έπρεπε να ντρέπεσαι γι αυτό το άρθρο που γράφεις εις βάρος των Αγίων της Ορθοδόξου εκκλησίας και του Θεού...

Αλλά σε διαβεβαιώ ότι είτε το θέλεις είτε όχι τον Χριστό θα τον βρεις μπροστά σου όπως κι εγώ... Δεν μπορείς να τον αποφύγεις...