Google

20 Οκτωβρίου 2006

Επανήλθαμε!

Ενημέρωση:Επειδή στην πρώτη φάση του κουίζ παρέβλεψα(όπως είχα κάνει στα προηγούμενα κουίζ) να βάλω τις παραπομπές,τις προσθέτω τώρα.(οι ΜΟΝΕΣ ΠΗΓΕΣ είναι τα ιερά αυτά και θεόπνευστα κείμενα...Αν δε συμφωνείτε με το κουίζ ή με τις απαντήσεις που βλέπετε,τότε δε συμφωνείτε και...με το Ευαγγέλιο!)Εξάλλου κάθε σχεδόν σπίτι διαθέτει και μία καινή(επιμένω:κενή)διαθήκη,μπορείτε να κάνετε και τις επαληθεύσεις!

Επανέρχομαι σε φυσιολογικούς ρυθμούς πλέον(μετά τη σύντομη παρένθεση των εκλογών,στις οποίες το αποτέλεσμα για την Οικολογία-Αλληλεγγύη ήταν θετικό και προσωπικά ευχαριστώ τα 400 και πλέον άτομα που με...σταύρωσαν!)

Ε,είχα από καιρό πει για κουίζ καινής(κενής) διαθήκης, (το οποίο το έλαβα από το φίλο Ιωάννη Λάζαρη) ας το παραθέσω.Είναι πολύ μικρό δείγμα,αλλά νομίζω έχουμε σχολιάσει ουκ ολίγες φορές τις μπουρδολογίες αυτών των κειμένων.Τις απαντήσεις τις παραθέτω όλες μαζί στο τέλος.Πάντως,είναι πιο εύκολο από αυτό της Παλαιάς.

1. Σύμφωνα με το "κατά Ματθαίον" Ευαγγέλιο, η "Βασιλεία των Ουρανών" είναι όμοια με:
α. Έμπορο, που ψάχνει για καλά μαργαριτάρια.
β. Άνθρωπο, πού έσπειρε καλό καρπό στον
γ. Ζύμη, που πήρε γυναίκα και την ανακάτεψε με αρκετή ποσότητα αλεύρου, μέχρι που ζυμώθηκε.
δ. Βασιλιά, που πάντρεψε το γιό του.
ε. Θησαυρό, που είναι κρυμμένος σε αγρό κι όταν ένας άνθρωπος τον βρίσκει, τον ξανακρύβει, από τη χαρά του πάει και πουλάει ό,τι έχει κι αγοράζει τον αγρό αυτό.
στ. Δίκτυ, που αφέθηκε στη θάλασσα κι έπιασε όλα τα είδη των ψαριών.
ζ. Κόκκο σινάπεως, που τον πήρε ένας άνθρωπος και τον φύτεψε.
η. Όλα τα παραπάνω.
θ. Τίποτε από τα παραπάνω.

2. Σύμφωνα με την "Καινή Διαθήκη", ο Ιησούς φανερώθηκε (ήρθε στον κόσμο) για:
α. Να δούν αυτοί που δεν βλέπουν και να τυφλωθούν αυτοί που βλέπουν. β. Να λύση τα έργα του Διαβόλου.
γ. Όχι για να βάλη ειρήνη στη Γή, αλλά μάχαιρα.
δ. Όλα τα παραπάνω.
ε. Τίποτε από τα παραπάνω.

3. Σύμφωνα με την "Επιστολή του Ιακώβου", αυτός που θα θελήση να είναι "φίλος του κόσμου" καθίσταται:
α. Φίλος του Θεού
β. Εχθρός του Θεού.
γ. Δούλος του Θεού.
δ. Άγιος.

4. Σύμφωνα με τις "Πράξεις", ένας άνδρας και η γυναίκα του πούλησαν ένα κτήμα αλλά δεν έδωσαν όλα τα χρήματα που εισέπραξαν στον Πέτρο παρά ένα μόνο μέρος τους. Τι συνέβη αφού πήρε τα χρήματα ο Πέτρος;
α. Ο Πέτρος κατηγόρησε τον άνδρα ψεύτη, αυτός έπεσε αμέσως κάτω νεκρός κι οι υπόλοιποι φοβήθηκαν.
β. Ο Πέτρος κατηγόρησε τον άνδρα ψεύτη, αυτού του κόπηκε αμέσως το δεξί χέρι κι οι υπόλοιποι φοβήθηκαν.
γ. Ο Πέτρος αποκάλεσε τον άνδρα άγιο κι αυτός μαζί με τους υπόλοιπους άρχισαν αμέσως να προσεύχωνται στο Θεό.
δ. Ο Πέτρος αποκάλεσε τον άνδρα χριστιανό, αυτός έπεσε αμέσως στα πόδια του κι άρχισε να τα φυλάη, ενώ οι υπόλοιποι προσεύχονταν στο Θεό.

5. Σύμφωνα με την "Καινή Διαθήκη", η Γή σχηματίστηκε από:
α. Φωτιά.
β. Νερό.
γ. Αέρα.
δ. Χώμα.
ε. Όλα τα παραπάνω.
στ. Τίποτε από τα παραπάνω

6. Σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, τι πρόκειται να συμβή σε αυτούς, που δεν γνωρίζουν το Θεό και δεν υπακούουν στο Ευαγγέλιο;
α. Θα τους αποκαλυφθή προσωπικά ο Θεός, ώστε να τον γνωρίσουν.
β. Θα συγχωρεθούν, επειδή δεν είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το Θεό.
γ. Θα ευλογηθούν για το υπόλοιπο της ζωής τους.
δ. Θα τιμωρηθούν με την αιώνια καταστροφή.
ε. Θα κριθούν ανάλογα με τις πράξεις τους κι ας μην έχουν γνωρίσει το Θεό.

7. Τι δίδαξε ο Ιησούς για αυτούς που γελούν;
α. Υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος για το γέλιο και για το κλάμμα.
β. Το γέλιο θεραπεύει όλες τις ασθένειες.
γ. Το γέλιο αποδιώχνει τους δαίμονες.
δ. Ουαί, που γελάτε! Θα πενθήσετε και θα κλάψετε.
ε. Ευλογημένοι οι γελώντες, ότι αυτοί κληρονομήσουν την βασιλεία των ουρανών

8. Τι δίδασκε ο Απόστολος Παύλος για τους προσευχόμενους;
α. Ο άνδρας πρέπει να προσεύχεται με την κεφαλή καλυμμένη, ενώ η γυναίκα με την κεφαλή ακάλυπτη.
β. Ο άνδρας πρέπει να προσεύχεται με την κεφαλή ακάλυπτη, ενώ η γυναίκα με την κεφαλή καλυμμένη.
γ. Και ο άνδρας και η γυναίκα πρέπει να προσεύχωνται με τις κεφαλές ακάλυπτες.
δ. Και ο άνδρας και η γυναίκα πρέπει να προσεύχωνται με τις κεφαλές καλυμμένες.
ε. Δεν παίζει ρόλο το κάλυμμα της κεφαλής κατά την προσευχή των εναρέτων.

9. Ποιά είναι τα σημεία εκείνα, που θα χαρακτηρίζουν "αυτούς που πιστεύουν";
α. Θα εκβάλλουν δαιμόνια.
β. Θα μιλούν με καινούριες γλώσσες.
γ. Θα πιάνουν φίδια.
δ. Θα πίνουν θανάσιμα δηλητήρια και δεν βλάπτωνται.
ε. Θα ακουμπούν αρρώστους και θα γίνωνται καλά.
στ. Όλα τα παραπάνω.
ζ. Κανένα από τα παραπάνω.

10. Σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, ποιά από τα παρακάτω θεράπευαν τους αρρώστους;
α. Τα μαντήλια του Αποστόλου Παύλου.
β. Τα σανδάλια, που είχε αγγίξει ο Ιησούς.
γ. Οι λίθοι, που είχε ακουμπήσει ο Απόστολος Πέτρος.
δ. Χάλκινα φίδια από το ναό του Σολομώντος.
ε. Κομμάτια "τιμίου ξύλου".

11. Η Καινή Διαθήκη περιγράφει ότι, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έτρωγε ...................
.......................... και φορούσε ένδυμα κατασκευασμένα από .....................................
.......................... Συμπληρώστε τα κενά!
α. Έτρωγε ψωμί και φορούσε ένδυμα βαμβακερό.
β. Έτρωγε ακρίδες και φορούσε ένδυμα από τρίχες καμήλου.
γ. Έτρωγε εληές και φορούσε δερμάτινο ένδυμα.
δ. Έτρωγε καστικίσιο τυρί και φορούσε χιτώνα.

12. Ποιός ήταν ο τελευταίος άνθρωπος, που αναστήθηκε στην Καινή Διαθήκη;
α. Ο Λάζαρος.
β. Η πεθερά του Λαζάρου.
γ. Ο προφήτης Ηλίας.
δ. Πολλοί άγιοι στην Ιερουσαλήμ, όταν σταυρώθηκε ο Ιησούς.
ε. Ένας νεανίας, που τον πήρε ο ύπνος όταν μιλούσε ο Απόστολος Παύλος κι έπεσε από το παράθυρο.

13. Σε τί καλεί ο Άγιος Πέτρος τους ανθρώπους να υποτάσσωναι ; α. Στό Άγιο Πνεύμα.
β. Στην Αγία Τριάδα.
γ. Σε κάθε πετεινό του ουρανού.
δ. Σε κάθε εξουσία.
ε. Σε κάθε προφήτη, που μιλάει εκ μέρους του Ιησού.

14. Τί πρέπει να κάνουν οι γυναίκες, που θέλουν να μάθουν κάτι, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο;
α. Να ρωτήσουν τους ιερείς στην εκκλησία.
β. Να ρωτήσουν τους άνδρες τους στο σπίτι γιατί είναι αισχρό να μιλάνε οι γυναίκες στην εκκλησία.
γ. Να προσευχηθούν στον Ιησού.
δ. Τίποτε από τα παραπάνω.

15. Πόσες γενεές είπε ο Ιησούς ότι θα παρέλθουν από την εποχή του έως τη Δευτέρα Παρουσία;
α. Ούτε μία γενεά.
β. 666 γενεές.
γ. 144.000 γενεές.
δ. Απροσδιόριστος αριθμός γενεών.

16. Τι μισεί ο Ιησούς, σύμφωνα με την Αποκάλυψη;
α. Τον πανάρχαιον όφιν.
β. Τα έργα των Νικολαϊτών.
γ. Τον Σατανά, που πλανά τα έθνη.
δ. Ο υιός του Θεού της αγάπης δεν μισεί κανέναν.

17. Τι προστάζει ο Ιησούς να κάνουν τους εχθρούς του, αυτούς που δεν τον θέλησαν για βασιλιά τους;
α. Έφετε αυτοίς ελθείν εις εμέ.
β. Όστις θέλει οπίσω μου ελθείν.
γ. Φέρτε τους εμπρός μου και κατασφάξτε τους.
δ. Δεν είχε εχθρούς ο κήρυκας της αγάπης, Ιησούς

18. Πώς παρομοιάζει τους Έλληνες ο Ιησούς;
α. Ως αενάως φιλοσοφούντες.
β. Ως ευλογημένο λαό.
γ. Ως αγαπημένους του υιού του Θεού.
δ. Ως σκυλιά, που δεν αξίζουν να τρώνε ούτε τα ψίχουλα, που πέφτουν κάτω από το τραπέζι των κυρίων τους, των εβραίων.

19. Τί έπαθε ο Ελύμας, που αντιστεκόταν στον Παύλο και στο Βαρνάβα;
α. Τον τύφλωσε το χέρι του Κυρίου.
β. Πίστεψε και τους ακολούθησε.
γ. Συνέχισε να μήν πιστεύη και τον άφησαν να φύγη.
δ. Τίποτε από τα παραπάνω.

20. Ποιό από τα παρακάτω είναι δίδαγμα του Ιησού;
α. Όποιος δεν είναι μαζί μου, τον αγαπώ, όπως αλλήλους.
β. Όποιος δεν είναι μαζί μου, ας πορευθή χωρίς εμένα.
γ. Όποιος δεν είναι μαζί μου, ας τον φωτίση το Άγιο Πνεύμα.
δ. Όποιος δεν είναι μαζί μου είναι εναντίον μου.ΤΙ ΨΑΡΙΑ ΠΙΑΣΑΤΕ;
1. Η "Βασιλεία των Ουρανών" δεν είναι το μπακάλικο της γετονιάς μας,δε θα μπορούσε βεβαίως να ήταν μονοδιάστατη.Σωστή απάντηση η "η" επομένως.(Ματθ., ιγ΄ 45,Ματθ., ιγ΄ 24,Ματθ., ιγ΄ 33,Ματθ., κβ΄ 2,Ματθ., ιγ΄ 44,Ματθ., ιγ΄ 47,Ματθ., ιγ΄ 31)
2.Προσέξτε: Σύμφωνα με την Καινή (κενή) διαθήκη,όχι προσωπικές εκτιμήσεις.Διότι κι εγώ το μόνο που έχω διαπιστώσει(σε 2000 χρόνια ιστορίας)είναι το "γ".Ωστόσο η σωστη απάντηση είναι η "δ"(Iωάν.θ΄ 39,Α΄ Επιστ. Ιωάν., γ΄ 8,Ματθ., ι΄ 34)
3.Το "β".Έτσι,ξερά (Επιστ. Ιακ., δ΄ 4)
4.Έλα μωρέ τώρα με τα εύκολα.Σιγά μην έμενε ζωντανός άνθρωπος στον ιουδαιοχριστιανισμό.Η σωστή απάντηση είναι η "α" (Πράξ., ε΄ 1-5)
5.Το "β" (Β΄ Επιστ. Πέτρ., γ΄ 5)
6.Συγχωρηθούν;;;Ευλογηθούν;;;ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ!Εδώ είμαστε!Η σωστή απάντηση είναι η "δ" (Β΄ Θεσσ., α΄ 8-9)
7.Ουαι αν απαντήσατε κάτι άλλον,πέραν του " (Λουκ., στ΄ 25)
8.Η σωστή απάντηση είναι η "β" (κι ακόμη τηρείται...) (Α΄ Κορινθ., ια΄ 4-5)
9.Η σωστή απάντηση είναι η "στ". Έχετε δει κανέναν που να τα πετυχαίνει όλα αυτά;;;Εγώ ΝΑΙ!Στο Hollywood! (Mάρκ., ιστ΄ 17-18)
10.Αν και δε μας διευκρινίζεται αν ήταν χρησιμοποιημένα ή όχι,η σωστή απάντηση είναι η "α" (τα μαντήλια του Αποστόλου Παύλου.) (Πράξεις, ιθ΄ 11-12)
11.Η σωστή απάντηση είναι η "β" (έτρωγε ακρίδες και φορούσε ένδυμα από τρίχες καμήλου.) (Ματθ., γ΄ 4+Μάρκ., α΄ 6)
12.Η σωστή απάντηση είναι η "ε" (Πράξεις, κ΄ 9-12)
13.Ένα σώμα,μια φωνή: ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ!!!Η σωστή απάντηση είναι η "δ" (Α΄ Πετρ., β΄ 13-14)
14.Γυναίκα,γυναίκα;;Α!Εκείνο το πλάσμα που ευθύνεται για όλα τα κακά;Τι;Θέλει και να μάθει πράγματα;Εμ,και για το μήλο ήθελε να μάθει και ιδού!Η σωστή απάντηση είναι η "β" (να ρωτήσουν τους άνδρες τους στο σπίτι γιατί είναι αισχρό να μιλάνε οι γυναίκες στην εκκλησία.) (Α΄ Κορ., ιδ΄ 34-35)
15.Ουτε μία!Μήπως πέρασε;Μήπως διαψεύστηκε ο μεγάλος;Μήπως;Η σωστή απάντηση είναι η "α" (ούτε μία γενεά.) (Ματθ., κδ΄ 30-34,Μάρκ., ιγ΄ 26-30, Λουκ., θ΄ 27,Λουκ., κα΄ 27-32)
16.Η σωστή απάντηση είναι η "β" (Αποκ., β΄ 6)
17.Σφαγή ρε,να μη μείνει ουδείς ζωντανός!Α,ξέχασα!Μιλάει...αλληγορικά ο μπάρμπας.Η σωστή απάντηση είναι η "γ" (φέρτε τους εμπρός μου και κατασφάξτε τους.) (Λουκ., ιθ΄ 27)
18.Πως αλλιώς;Η σωστή απάντηση είναι η "δ" (Μάρκ., ζ΄ 26-27+Ματθ., ιε΄ 24-26)
19.Αρχίζει και κουράζει ε;Η σωστή απάντηση είναι η "α" (Πράξ, ιγ΄ 8-11)
20.Ε,καλά είσαι.Ό,τι είπε και ο Μπους μετά τους δίδυμους πύργους:Η σωστή απάντηση είναι η "δ" (Ματθ., ιβ΄ 30+Λουκ., ια΄ 23)

11 σχόλια:

cyrusgeo είπε...

Δάσκαλε! Δάσκαλε! Πέτυχα 19 στα 20! Τι κερδίζω;

Debby είπε...

Εσείς είσαστε καλοί!!
Εγώ ούτε ένα!!
Ακόμα και τα 2-3 πρώτα που νόμιζα πως ήξερα λάθος νόμιζα απλά!

Apollon είπε...

Cyrusgeo : Μπράβο παιδί μου!Αλήθεια,ποιο έχασες;

Debby : Επειγόντως στο κατηχητικό για ενταντικά παθήματα,εε μαθήματα!

cyrusgeo είπε...

Το 10. Να πάω να βάλω μπουγάδα να πλύνω τα μαντίλια, και μετά ν' ανάψω τα καντίλια;

Apollon είπε...

Δεν πειράζει τέκνον μου...Απλώς,θα ήταν φρόνιμο εάν έγραφες 100 φορές τη φράση: "Τα μαντήλια του Αποστόλου Παύλου ήσαν αυτά που εθεράπευον τους αρρώστους".
Κι ο παντοδύναμος θα σε συγχωρέσει!(έχε χάρη που μεσολάβησα και τον έψησα να τη γλιτώσεις έτσι φθηνά...)

gerry είπε...

Εύκολο ήταν...έπιασα 17 με 18 νομιζω....θέλουμε και συνέχεια! Αυτό με το μαντήλι ήταν μεγάλη παγίδα αν και το αγαπημένο μου είναι ο κοιμήσης αναστάς :-)

ΜΕΘΟΔΙΟΣ είπε...

Έπιασα 17 στα 20. Ομολογώ, όμως, ότι αυτό με τον νεανία που τον πήρε ο ύπνος δεν το ήξερα και απάντησα το σωστό πιο πολύ χιουμοριστικά.
Φράσεις όπως "όποιος δεν είναι μαζί μου είναι εναντίον μου", "δεν ήρθα να φέρω ειρήνη αλλά να βάλω μαχαίρι", "ουαί σε αυτούς που γελούν γιατί θα θρηνήσουν" είναι πολύ γνωστές και απαντώνται σε αρκετές επίσημες εκκλησιαστικές πηγές. Το ίδιο και τα παραληρήματα τα οποία φέρεται να εξαπέλυε ο Ιησούς κατά των Ελλήνων. Βέβαια, εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι τα απόκρυφα Ευαγγέλια παρουσιάζουν τον Ιησού να διαβάζει και να εκτιμά τους Έλληνες φιλοσόφους και οι σχετικές αναφορές λογοκρίθηκαν από την Εκκλησία.
Πολλές από τις απαντήσεις βγαίνουν λογικά εάν κάποιος είναι υποψιασμένος για το πνεύμα των κειμένων αυτών (περισσότερο των λοιπών κειμένων της Καινής Διαθήκης παρά των Ευαγγελίων) και για τις αλλοιώσεις και παρεμβάσεις τις οποίες υπέστησαν στο πέρας των αιώνων από φανατικούς και την εκκλησιαστική ηγεσία. Στην ερώτηση 15: Ο ίδιος ο Ιησούς φέρεται να διαβεβαιώνει στα Ευαγγέλια τους μαθητές του ότι θα ζήσουν και οι ίδιοι προς το τέλος της ζωής τους την Β' Παρουσία. Έπειτα το ίδιο διαβεβαιώνει και ο Παύλος στα κηρύγματά του. Προφανής ο λόγος αφού ήθελαν να κρατήσουν "ζεστούς" τους οπαδούς τους οι οποίοι υπόκειντο, τότε, διώξεις. Πιθανόν, ούτε ο ίδιος ο Ιησούς μίλησε ποτέ για συγκεκριμένο χρόνο και η σχετική αναφορά είναι προφανώς, μεταγενέστερα, αλλοιωμένη.
Απολογούμαι για τα τρία λάθη:
Στην ερώτηση 5: Νόμιζα ότι σχηματίστηκε από το χάος ή από το τίποτα ή και από τα 4 στοιχεία.
Στην ερώτηση 10: Που σκατά το βρήκαν το μαντήλι; Νόμιζα σανδάλια ή κάτι τέτοιο.
Στην ερώτηση 16:Ποιοί είναι πάλι αυτοί οι Νικολαϊτες. Ούτε που τους ήξερα.

7Demons είπε...

Αγαπητέ Χρυσόστομε,

Κατ΄αρχήν,συγχαρητήρια για τις 400 ψήφους-μπορεί να φαίνονται λίγες,αλλά για το "ειδικό" πλαίσιο των εκλογικών συνθηκών,είναι σημαντικές-και ίσως ελπιδοφόρες για το μέλλον(σας).
Κατά δεύτερο λόγο,θέλουμε να ελπίζουμε ότι το συγκεκριμένο post αποτελεί απόδειξη ότι διαθέτεις "διαολεμένα"ακραίο και καυστικό humor...
Διαφορετικά,θα πρέπει να τρομάξουμε στη σκέψη ότι δυσφημείς και διαστρεβλώνεις κείμενα και Ιδέες με την παλιά,"καλή" μέθοδο της αποσπασματικής παράθεσης προτάσεων και της συνακόλουθης συμπλήρωσης τους με φαιδρά σχόλια που δεν αρμόζουν ούτε στα κείμενα,ούτε στην Παιδεία σου.
Κάτι τέτοιο θυμίζει:

α.Πάπαρδο αμαθή και σκοταδιστή που αδυνατεί να αντιληφθεί ότι εδώ και 250 χρόνια υπάρχει ο όρος "Επιστημονική Σκέψη"-πολλώ δε μάλλω ο όρος "Εξελικτική Βιολογία".
β.Μανιασμένο και δυσγάμητο άγγλο πούστη-ακτιβιστή,που θεωρεί ότι οι straight είναι απλώς εχθροί και λάθη της Φύσης.
γ.Προτεστάντη Γερουσιαστή του κογκρέσου που θεωρεί τους Αμερικανούς ως τον περιούσιο λαό και όλους τους άλλους λαούς,ανάξιους ύπαρξης.
δ.Παλαιολιθική φεμινίστρια που υποστηρίζει ότι το ανδρικό φύλο είναι περιττή χρωματοσωμιακή μετάλλαξη.
ε.Δημοσιογράφο που προσπαθεί να σας πείσει πόσο ικανό νομάρχη έχετε(οκ.κάναμε κι ένα αστείο!)
στ.Σταλινικό κομισάριο που απορρίπτει οτιδήποτε πέρα απο την ερμηνεία του ποτέ Ιωσήφ,σχετικά με τον Διαλεκτικό Υλισμό.
ζ.Φερέλπιδα υπασπιστή του Goering,υπεύθυνο για τη "σωστή"διαφώτιση της Ναζιστικής νεολαίας...

Διαλέγεις και παίρνεις στο δικό μας κουίζ... ;-)

Iliahtida είπε...

Συνυπογράφουμε στον 7demons στα εξής:"θα πρέπει να τρομάξουμε στη σκέψη ότι δυσφημείς και διαστρεβλώνεις κείμενα και Ιδέες με την παλιά,"καλή" μέθοδο της αποσπασματικής παράθεσης προτάσεων και της συνακόλουθης συμπλήρωσης τους με φαιδρά σχόλια που δεν αρμόζουν ούτε στα κείμενα,ούτε στην Παιδεία σου." Και επαυξάνουμε!
Γιατί άραγε τόση χαιρεκακία, φανατισμός, έπαρση, εγωισμός & ειρωνία;;;
Στο κάτω-κάτω ο χριστιανισμός (όπως & οι περισσότερες θρησκείες νομίζω) δεν ασχολούνται με το να βάλλουν τους άπιστους (εκτός ίσως από το μωαμεθανισμό;)! Ποιά ανάγκη εσάς σας υποχρεώνει να κοπιάζετε τόσο μεθοδικά για να αποδείξετε αυτό που εσείς πιστεύετε; Τόσο φοβόσαστε την πίστη στη θρησκεία αυτή ώστε να αγωνίζεστε μανιωδώς να τη γελοιοποιήσετε;;;
Κι αν το κατόρθωμά σας αποδεικνύει μόνο τη δική σας μικρότητα & εμπάθεια, αναρωτηθήκατε; Πώς μπορείτε να είστε τόσο βέβαιοι πως εσείς & μόνον εσείς έχετε δίκιο; Δεν είστε έτσι, φανατισμένα ναρκισσιστές; Προβληματιστείτε τουλάχιστον!
Ωστόσο θα συνεχίσουμε να σας διαβάζουμε γιατί τα ελεύθερα πραγματικά πνεύματα ποτέ δεν απαξιώνουν & δεν ειρωνεύονται την άλλη άποψη! Αντίθετα, την ακούνε ασκώντας της απλώς κριτική...

Apollon είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ 2 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Δυστυχώς,είχα αρχικά κι εγώ αυτή την εντύπωση.Ότι δηλαδή αυτά είναι κάποια μεμονωμένα αποσπάσματα και ίσως δυσεύρετα...Μελετώντας,λοιπόν,αναλυτικότερα την ΚΕΝΗ διαθήκη(καλά,για την παλιά δεν το συζητώ,αυτή είναι χειρότερη από ανέκδοτα για πόντιους,μόνο για να κάνεις κέφι μπορείς να τη διαβάσεις),διαπίστωσα πως ο χριστιανισμός και η όλη του προπαγάνδα είναι τελικά αυτοί που στηρίζονται σε αποσπάσματα.(π.χ. γιατί να ξέρω το "αγαπάτε αλλήλους" -το οποίο μάλιστα ΔΕΝ παρουσιάζεται ολόκληρο,γιατί αν διαβάσεις τη συνέχεια του απευθύνεται μόνο για αγάπη των μαθητών του μεταξύ τους,αλλά τέλοσπάντων -και να μη μαθαίνω ποτέ το "πουλήστε τα υπάρχοντά σας και πάρτε όπλα")Για προσπάθησε να βρεις 10(όχι περισσότερα,γιατι θα σου είναι πολύ δύσκολο)σημεία στα οποία να συμφωνούν οι Ευαγγελιστές.Από τα πιο απλά,μέχρι τα...απλούστερα(διότι σύνθετα δεν υπάρχουν στα βιβλία αυτά-μυθολογίες είναι)θα δεις άλλα αντ'άλλα κουτρουβάλα εκεί μέσα!Κι ας τα έγραψαν με τη επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος,δηλαδή του ίδιου Θεού(ο χριστιανισμός δεν είναι πολυθεϊστική θρησκεία,το άγιο πνεύμα είναι θεός)Μάλλον ο Θεός σφάλλει κι αλλιώς τα είπε στον ένα κι αλλιώς στον άλλο...
Κι έστω ότι είναι αποσπάσματα αυτά(που δεν είναι,αλλά αποσπάσματα είναι αυτά που μας παρουσιάζουν).Τί σημαίνει αυτό;Έχουν ένα αυτοτελές νόημα που είναι σαφέστατο.Τι αποσπασματικό υπάρχει στη ύβρι προς την ελληνίδα;Τι αποσπαματικό υπάρχει στην πανηγυρική διάψευση περί δευτέρας παρουσίας;Τι αποσπασματικό υπάρχει στην προσταγή για σφαγή;
Ωραία τότε.Κι εγώ έχω μια ζωή ενάρετη και να μωρέ,έκανα κι ένα φόνο.Γι'αυτό το αποσπασματικό θα με κατηγορήσεις;Σιγά τα αυγά,δες όλη την υπόλοιπη ζωή μου!
Τι το αποσπασματικό υπάρχει στην υποταγή σε κάθε είδους εξουσία;Τι αποσπασματικό υπάρχει στην υποβάθμιση της γυναίκας;
Με πηδάλιο αυτά τα κείμενα και πηδαλιούχο τους ταγούς του χριστιανισμού(οι οποίοι μετέτρεπαν τον άνθρωπο και την προσωπικότητά του σε μάζα όχλου)είχαμε από την εμφάνισή του κι έπειτα θρησκευτικούς πολέμους,φραγή στις επιστήμες,σφαγές απίστων,λεηλατήσεις πολιτισμών,αφανισμό έργων τέχνης,απαγόρευση στις Ολυμπιάδες κλπ κλπ κλπ κλπ(ο κατάλογος δύσκολα τελειώνει)
Είναι δυνατό οι επικεφαλής του χριστιανισμού ΣΗΜΕΡΑ,εάν πίστευαν έστω και λίγο τα χωρία και εδάφια που προπαγανδίζουν,εάν πίστευαν έστω και λίγο στο Θεό τους,να έχουν τέτοιου είδους ζωή,τέτοιου είδους πολυτέλεια,τέτοια αμύθητη περιουσία;(κι αυτά τα περί χιτώνα στο βρόντο!)Είναι δυνατό να εκμετάλλεύονται τον κοσμάκη με κάτι φτηνιάρικα θαύματα(βλέπε άγιο φως,Βησσαρίων,εικόνες που δακρύζουν-σιγά με χαμογελούσαν ποτέ στο χριστιανισμό οι εικόνες,αφού και το γέλιο ακόμη είναι απαγορευμένο)Είναι δυνατό κάθε τετράγωνο κι εκκλησία;(Ο πρώτος με διαφορά ασύλληπτη από το δεύτερο στα υποθηκοφυλακεία είναι η εκκλησία της ελλάδος Α.Ε!)Και τρέχει ο αφελής να καταθέσει τον οβολόν του,μπας και σωθεί,μπας κι εξαγοράσει ένα δωματιάκι στον Παράδεισο...Κι οι άλλοι εξαγοράζουν βίλες επί γης!

Αλλά να!Βρίσκουν και τα κάνουν...Κανένα ηθικό φραγμό δεν έχουν!Κι αν τα κάνουν αυτοί οι "παρα τω Θεώ" ,αυτοί που επικοινωνούν υποτίθεται μαζί του,που σπούδασαν θεολογία(χριστιανολογία δηλαδή),σημαίνει κάτι.Ότι ξέρουν πως όσα κηρύττουν,όσα προπαγανδίζουν είναι μια μεγάλη μπαρούφα,μια μεγάλη φούσκα που αν σκάσει θα χάσουν όλα τους τα προνόμια και θα χαθούν στον Καιάδα του πατρός,του υιού και του αγίου πνεύματος...ΑΜΗΝ!

Iliahtida είπε...

Αγαπητέ Απόλλωνα,
θα μου επιτρέψεις με πολύ σεβασμό να σου πω πως δυστυχώς είσαι κι εσύ αφελής! Για ποιό υποβιβασμό της γυναίκας μιλάς όταν ο Χριστιανισμός τιμά τόσο την Παναγία;;; Για ποιούς θρησκευτικούς πολέμους; Δεν είναι άραγε ολοφάνερο πως οι πόλεμοι γίνονται από την εξουσία, από τις κυβερνήσεις;;; Το αν παρουσιάζονται σαν αφορμές θρησκευτικοί λόγοι αυτό γίνεται γιατί έτσι τους βολεύει! Είναι το εύκολα αποδεκτό από τις μάζες πρόσχημα που το χρησιμοποιούν για να κρύβουν τις πραγματικές αιτίες(:ιμπεριαλισμός, μαύρος χρυσός, πλουτισμός από παράνομο εμπόριο όπλων, και τόσα άλλα) δυστυχώς... Τώρα για τους ιεράρχες με τις πλαδαρές κοιλιές & τους παχουλούς τραπεζικούς λογαριασμούς με βρίσκεις απολύτως σύμφωνη! Το ίδιο & για την ύπαρξη αναρίθμητων ναών! Δεν μπορεί να διδάσκουν τη φιλευσπλαχνία, αντί να διαθέτουν όμως τα κεφάλαια (που στο κάτω-κάτω από τον φτωχό κοσμάκη τα εισπράττουν!) για νοσοκομεία & ιδρύματα, αυτοί να τα καταθέτουν μόνο για δημιουργία κι άλλων ναών, κι άλλων δηλαδή εισπρακτικών ταμείων γι αυτούς! Ένας μόνο από τους 3 τουλάχιστον ναούς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή ανά γειτονιά νομίζω θα αρκούσε!
Μη μιλάς όμως κι εσύ με τόση βεβαιότητα για σφαγές, όπλα, απαγόρευση Ολυμπιάδων κ.λ.π. γιατί μου θυμίζεις κάτι άλλα κηρύγματα & κάποιες άλλες πλύσεις εγκεφάλων που μιλάνε για εξωγήινους, Σείριους, καταγωγή του ανθρώπου από εξωγήινες οντότητες, μετοικισμό σε άλλους πλανήτες λίαν συντόμως, & δεν ξέρω κι εγώ τί άλλο! Ιστορίες δηλαδή για μικρά παιδάκια (& ούτε)!!!
Ανοιχτό μυαλό, ελεύθερο πνεύμα, κριτική ικανότητα χρειάζεται. Όχι επιλεκτικά να απορρίπτουμε το ένα παραμύθι αλλά να τσιμπάμε στο άλλο γιατί μας το παρουσιάζουν πιό καλομαγειρεμένο..!
Φιλικά!